Moja działalność

Arkadiusz Grzywaczewski

Zrozumienie i wsparcie dla mieszkańców

Nazywam się Arkadiusz Grzywaczewski, jestem dumny, że mogę nazywać siebie mieszkańcem Rudy Śląskiej od ponad pół wieku. Jestem tu bardzo zakorzeniony, a moja tożsamość jest nierozerwalnie związana z tym miastem.

Jestem absolwentem politologii na Uniwersytecie Śląskim oraz Studiów Podyplomowych Master of Business Administration. Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe pozwoliły mi zdobyć umiejętności niezbędne do skutecznego zarządzania i prowadzenia inicjatyw społecznych.

Moja kariera zawodowa zawsze była związana z Rudą Śląską. Mieszkańcy naszego miasta na pewno doskonale mnie znają z mojej pracy przy powstaniu Wiadomości Rudzkich. Przez wiele lat pełniłem funkcję Redaktora Naczelnego TV Sfera oraz Prezesa tej niezależnej telewizji. Pod moim kierownictwem, TV Sfera zdobyła tytuł najlepszej lokalnej telewizji w Polsce.

arkadiusz grzywaczewski
slaska rodzina
srs gwiazda
SMS

Stowarzyszenie Śląska Rodzina

 

To organizacja, do której działalności dołączyłem, aby wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie na rzecz społeczności lokalnej. Jest to grupa zaangażowanych ludzi, którzy pracują na rzecz rozwoju społeczności Śląska. Moje zaangażowanie w Śląską Rodzinę pokazuje moje głębokie zrozumienie i troskę o naszą lokalną społeczność.

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda

 

Jestem założycielem Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Gwiazda, które jest jednym z najbardziej aktywnych podmiotów w mieście. Działalność stowarzyszenia skupia się na promowaniu zdrowego stylu życia poprzez sport i rekreację, a także na organizacji różnorodnych wydarzeń sportowych, które integrują naszą społeczność.

Niepubliczna Szkoła Mistrzostwa Sportowego

 

Otworzyłem w Rudzie Śląskiej Niepubliczną Szkołę Mistrzostwa Sportowego, gdzie pełnię funkcję Dyrektora. Szkoła ta jest pionierem w swojej dziedzinie jako jedna z pierwszych szkół podstawowych w Polsce otworzy klasę z profilem esportu. To innowacyjne podejście do edukacji pozwala nam na przygotowanie młodych ludzi do nowoczesnego rynku pracy, jednocześnie rozwijając ich pasje i talenty oraz łączy aktywność sportową z nowoczesną technologią.

Wsparcie rozwoju edukacyjnego, rekreacyjnego i biznesowego

Moje zaangażowanie w rozwój edukacyjny i rekreacyjny naszego miasta jest dowodem mojej troski o przyszłość naszej społeczności. Wierzę, że tworzenie przyjaznej i sportowej atmosfery w Rudzie Śląskiej od najmłodszych lat jest kluczowe dla budowania silnej, zdrowej i zintegrowanej społeczności. Praca z młodzieżą daje mi ogromną satysfakcję i motywuje do dalszych działań na rzecz naszego miasta.

Moja firma, specjalizująca się w public relations, reklamie oraz doradztwie z zakresu sportu i rekreacji, jest dowodem mojego zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności biznesowej. W 2022 roku odegrałem kluczową rolę w reaktywowaniu delegatury Regionalnej Izby Gospodarczej w Rudzie Śląskiej. Było to dla mnie ważne wydarzenie, które pozwoliło mi na jeszcze większe zaangażowanie w rozwój lokalnego biznesu. Rok później, zostałem wybrany na Prezesa Delegatury, co jest dla mnie wielkim zaszczytem i dowodem uznania dla mojej pracy.

rozwój edukacyjny
Wsparcie dla przedsiębiorców w Rudzie Śląskiej

Miasto przyjazne biznesowi i inwestycjom

Jednym z moich priorytetów jako Prezesa Delegatury jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla przedsiębiorców w Rudzie Śląskiej. Chcę, aby nasi lokalni przedsiębiorcy czuli, że mają wsparcie i są doceniani. Dlatego staram się promować nasze miasto jako miejsce, które oferuje doskonałe warunki do zakładania i rozwijania firm. Wierzę, że poprzez tworzenie takiego przyjaznego środowiska biznesowego, możemy przyciągnąć więcej inwestycji i stworzyć więcej miejsc pracy dla mieszkańców Rudy Śląskiej.

Jako kandydat na Prezydenta Miasta Ruda Śląska, moim celem jest stworzenie miasta, które jest nie tylko doskonałym miejscem do życia, ale także atrakcyjnym środowiskiem dla przedsiębiorców. Moje doświadczenie zawodowe i osobiste pozwoliło mi zrozumieć, jak ważna jest współpraca z biznesem dla rozwoju naszego miasta. Chcę stworzyć warunki, które zachęcą przedsiębiorców do zakładania i rozwijania swoich firm w Rudzie Śląskiej.

Inicjatywy dla najmłodszych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Jednocześnie, jestem głęboko zaangażowany w dbałość o najmłodszych mieszkańców Rudy Śląskiej i ich rodziny. To pokazuje moje zaangażowanie w rozwój edukacyjny i rekreacyjny naszego miasta, a także troskę o przyszłość naszej społeczności.

Dbam również o seniorów w naszym mieście. Wierzę, że każdy mieszkaniec Rudy Śląskiej, niezależnie od wieku, zasługuje na troskę i wsparcie. Dlatego w moim programie wyborczym znajduje się miejsce na inicjatywy skierowane do seniorów, takie jak programy zdrowotne, kulturalne i rekreacyjne.

Równie ważne jest dla mnie zapewnienie dostępności i udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Chcę, aby Ruda Śląska była miastem przyjaznym dla wszystkich mieszkańców, dlatego planuję wprowadzenie szeregu inicjatyw mających na celu poprawę dostępności infrastruktury miejskiej dla osób z niepełnosprawnościami.

Inicjatywy dla najmłodszych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami

Działajmy Razem dla Rudy Śląskiej!

 

Jako radny miasta, jestem tutaj, aby wysłuchać Państwa pomysłów, potrzeb i sugestii. Państwa zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Wspólnie możemy wprowadzać zmiany, które uczynią naszą społeczność jeszcze lepszym miejscem do życia. Zachęcam do kontaktu, abyśmy mogli razem pracować na rzecz Rudy Śląskiej.